Jak określić cele content marketingu aby był skuteczny?

Chcesz skutecznych treści? Poświęć czas na zdefiniowanie celów strategicznych oraz misji content marketingu. Musisz wiedzieć dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć, co będzie podstawą konwersacji i zaangażowania klientów. Przeczytaj jakie konieczne warunki musisz spełnić aby Twój marketing przy pomocy treści był skuteczny.

Odpowiedź na pytanie: „dlaczego?” – to jeden z głównych filarów definicji działań content marketingowych. Zanim przystąpisz do działań content marketingowych, określ dlaczego chcesz je prowadzić. Proponuję rozpocząć od najwyższych celów, stopniowo przechodząc niżej – aż do celów content marketingu. Wtedy będziesz miał pewność, że Twoja strategia content marketingu jest spójna z misją firmy i realizuje cele biznesowe.

Wyższy cel

 

Wyższy cel to misja czynienia świata lepszym. Firmy definiują zazwyczaj swoje wyższe cele w jednym z pięciu obszarów:

 • wywołuje radość: aktywuje doświadczenia szczęścia, ciekawości, nieograniczonych możliwości
 • umożliwia kontakt: ułatwia ludziom kontakt z innymi lub światem i wspólne przeżywanie
 • inspiruje eksplorację: pomaga ludziom poszerzać horyzonty i odkrywać nowe doświadczenia
 • wywołuje dumę: dodaje ludziom pewności siebie, siły, bezpieczeństwa, witalności
 • wpływa na społeczeństwo: kwestionuje status quo, wprowadza nową jakość w społeczeństwie
Czasami zapis wyższego celu to oddzielna deklaracja. Może też być częścią misji firmy. Niektóre firmy prowadzą działalność odpowiedzialną społecznie, i wtedy definicja wyższego celu może zawierać się w definicji tej działalności.

Odpowiedz na pytanie: Czy Twoja firma posiada wyższy cel?

Jeśli odpowiedź brzmi tak, to świetnie. Uczyń swoją strategię i misję content marketingu zgodną z tym celem. Pamiętaj o nim.

Jeśli odpowiedź brzmi nie, nie twórz wyższego celu na siłę. Wyższy cel jest tylko wtedy autentyczny, kiedy stanowi DNA firmy. Nie można go po prostu wymyślić na potrzeby marketingu.

Cele biznesowe

Jakie cele biznesowe chcesz zrealizować przy pomocy content marketingu? Pamiętaj, że efekt finalny działań marketingowych będzie dla kadry zarządzającej zazwyczaj jednym z trzech wskaźników:

 • wzrost sprzedaży / przychodów
 • redukcja kosztów / lepsze ROI
 • lojalność klientów

W zależności od rozmachu działań content marketingu, może Cię interesować realizacja wszystkich tych celów.

Misja content marketingu

Tak jak firma posiada misję, tak i content marketing powinien ją mieć.  Kiedy zdarzy Ci się zapomnieć co właściwie chcemy osiągnąć przy pomocy content marketingu, dlaczego to robimy, wystarczy jedno spojrzenie na misję aby wrócić na właściwy tor.

Sprawdziłeś już, czy firma posiada wyższy cel oraz jakie cele biznesowe chce osiągnąć. Zobacz jak brzmi misja firmy.

Misja content marketingu powinna być zgodna z misją firmy. W celu jej zdefiniowania warto odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Dlaczego tworzymy treści?
 • Jaki wpływ wywieramy na odbiorców?
 • Co stanowi podstawę konwersacji z odbiorcami?

Cele content marketingu

Content marketing powinien realizować określone cele biznesowe. Realizuje je na wszystkich etapach cyklu zaangażowania klienta w relację z firmą.

Etapy zaangażowania klienta w relację z firmą i odpowiadające im cele content marketingowe można przedstawić w następujący sposób:

1. Ruch i wizerunek

 • CEL: wzrost ruchu (targetowanego)
 • CEL: budowa świadomości marki
 • CEL: budowa pozycji eksperta i edukacja
 • CEL: zaangażowanie użytkowników

2. Leady

 • CEL: pozyskiwanie leadów
 • CEL: wzrost konwersji odwiedzin na leady

3. Prospect / Qualified Lead

 • CEL: dojrzewanie leadów / wzrost jakości leadów

4. Sprzedaż

 • CEL: wzrost sprzedaży
 • CEL: konwersja w klientów
 • CEL: wzrost cross selling / up-selling

5. Retencja i opieka klienta

 • CEL: wzrost satysfakcji klientów
 • CEL: wzrost sprzedaży backend
 • CEL: wzrost lojalności
 • CEL: pozyskiwanie wyznawców marki

W przypadku kompleksowej kampanii content marketingu, możemy realizować wszystkie powyższe cele, na każdym z etapów zaangażowania, tym samym przyczyniając się do realizacji wszystkich celów biznesowych.

Content marketing wyznacza wtedy i realizuje ścieżkę od budowy świadomości marki aż po utrzymanie szczęśliwych klientów.

Możemy również skupić się tylko na wybranych celach z powyższej listy. Najlepiej na tych, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu i uzyskania wysokiego ROI.

Podsumowanie

Zanim przystąpisz do działań content marketingowych, ustal cele strategiczne, jakie chcesz osiągnąć. Idealnie, kiedy możesz utworzyć misję content marketingu, biorąc pod uwagę cele biznesowe, wyższy cel oraz misję firmy.

Kolejnym niezbędnym krokiem, jest wyznaczenie kluczowych wskaźników (KPI) za pomocą których będzie mierzona realizacja poszczególnych celów.

Photo credit: Storm Crypt / Foter / CC BY-NC-ND