#HappyBlog

CSR w content marketingu

CSR w content marketingu

CSR – Corporate Social Responsibility – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja zgodnie z którą obok maksymalizacji zysku, firma również na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami (ang. stakeholders). Znaczna liczba przedsiębiorstw, jednak tylko werbalnie, popiera takie działania. Cóż, dążenie do maksymalizacji zysku większości firm przysłania […]

Gdzie jest miejsce content marketingu w budowaniu społecznej wartości marki?

Gdzie jest miejsce content marketingu w budowaniu społecznej wartości marki?

Content marketing jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki. Ponieważ na tegorocznym festiwalu w Cannes wśród nagrodzonych kampanii przeważały marki zaangażowane społecznie, od razu pojawiła się fala pytań – jak wykorzystać content marketing do działań CSR? CSR – Corporate Social Responsibility – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja zgodnie z którą obok maksymalizacji zysku, firma również […]